جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با تجهیزات اندازه گیری" - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با تجهیزات اندازه گیری"

برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با تجهیزات اندازه گیری"

برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با تجهیزات اندازه گیری" از تاریخ 94/9/28 تا 94/10/2 به مدت 5 روز در مرکز بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر دوره آموزشی" آشنایی با تجهیزات اندازه گیری"  با تدریس سرکار خانم مهندس شهبازی به مدت 5 روز در مرکز بوشهر برگزار شد. این دوره که در راستای سیاست های کلی آموزشی اداره کل آموزش با حضور حداکثری نیروهای فنی در مشاغل مهندس فنی، کمک مهندسی صدا و تصویر و تکنسین های مربوطه می باشد. هدف از برگزاری این دوره در مرکز ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش، نگرش و مهارت های شغلی همکاران فنی در زمینه مبانی الکترونیک، مبانی صدا و تصویر و آشنایی عمومی و خاص صدا و تصویر و پرورش های عملی اندازه گیری مشخصه های صدا و تصویر است.