جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی تدوین و تصویربرداری خبری در مرکز زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی تدوین و تصویربرداری خبری در مرکز زنجان

برگزاری دوره آموزشی تدوین و تصویربرداری خبری در مرکز زنجان


بمنظور افزایش مهارت و آموزش روشهای نوین تصویربرداری و تدوین خبری، دوره آموزش تصویربرداری و تدوین خبری در مرکز زنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز زنجان در این دوره که بمدت دو روز برگزار گردید 33نفر از همکاران معاونت اطلاعات و اخبار مرکز و تصویربرداران دفاتر خبری شهرستان ها اصول و تکنیک های نوین تصویربرداری و تدوین در خبر را بمدت 16 ساعت با تدریس آقای شاهپوری فراگرفتند.