جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی در خراسان رضوی - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی در خراسان رضوی

برگزاری دوره آموزشی در خراسان رضوی

از سوی اداره آموزش مرکز خراسان رضوی دو دوره آموزش تولید و پخش پیام های بازرگانی و تولید برنامه های مناسبتی به مدرسی آقای مجید حسینی از اساتید مرکز آموزش سازمان ویژه همکاران  برگزار شد.

در دوره آموزشی تولید و پخش پیام های بازرگانی و یا تیزرهای تلویزیونی و تولید برنامه های مناسبتی مباحثی چون تقسیم بندی مناسبت ها، تبدیل موضوعات محتوایی به ایده و سوژه و شیوه نوشتار متن، طراحی برنامه های گفتگو محور در مناسبت ها، زاویه دید، فرم، محتوا، و  قالب به شرکت کنندگان ارائه شد.

این دو دوره برای همکارانی با  مشاغل تهیه کننده، کارگردان، ارزیاب برنامه و سایر مشاغل مرتبط در محل مجتمع رضوان برگزار شد.