سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری دوره طراحی برنامه های رادیویی - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره طراحی برنامه های رادیویی

برگزاری دوره طراحی برنامه های رادیویی

 دوره "طراحی برنامه های رادیویی" با حضوراستاد سروری، به مدت چهار روز برای همکاران تهیه کننده رادیو در کرمان برگزارشد.

در این دوره مطالبی درخصوص طراحی انواع برنامه های رادیویی مانند:"پی اس ای" فیچر "مینی فیچر"، " آنونس" و سایر برنامه های رادیویی مطرح شد و برنامه های پیشنهادی تولید شده توسط همکاران حاضر در کلاس مورد بحث وبررسی قرارگرفت. حضور در زمان پخش برنامه های عصرگاهی رادیو و بررسی و تحلیل آنها ازدیگربرنامه های کارگاهی این دوره آموزشی بود.