سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری دو دوره آموزشی نویسندگی در مر کز خراسان رضوی - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دو دوره آموزشی نویسندگی در مر کز خراسان رضوی

برگزاری دو دوره آموزشی نویسندگی در مر کز خراسان رضوی

 

 دوره های آموزشی «نویسندگی طنز در رادیو» و «نویسندگی رادیویی» از سوی اداره کل آموزش معاونت امور استان ها و واحد آموزش مرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی صداوسیمای خراسان رضوی، هدف اصلی این دوره ها آموزش جدیدترین شیوه های نویسندگی در رادیو، تقویت وارتقاء مهارت نویسندگی همکاران صدای خراسان رضوی است. این دوره ها که مجموعا 64 ساعت می باشند در دو مرحله 4 روزه ارائه می شود.

استاد این دوره های آموزشی رضا ساکی مدرس فنّ نویسندگی نمایش و نویسندگی رادیویی است. در طول این دو دوره که از ساعت 8 صبح هر روز تا ساعت 14:30 در حال برگزاری است، آخرین فنون و روش های نویسندگی آموزش داده می شود. در این دو دوره 23 تن از همکاران شرکت نموده اند.