سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

برگزاری دو دوره دوره های آموزشی در مرکز خلیج فارس - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دو دوره دوره های آموزشی در مرکز خلیج فارس

برگزاری دو دوره دوره های آموزشی در مرکز خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، به همت واحد آموزش مرکز، دو دوره آموزشی با عناوین NEC5000 و برنامه های کوتاه فیچر با هدف افزایش توان علمی و بالابردن سطح دانش همکاران در مرکزخلیج فارس برگزار شد.

بنابراین گزارش درکارگاه آموزشی NEC5000 ویژه همکاران حوزه فنی بمدت 5 روز برگزارشد استاد افشین یاراللهی از اساتید سازمان شرکت کنندگان را با مباحثی همچون: معرفی سیستم های PDH،SDH مقایسه آنها، مزایا ومعایب این نوع سیستم ها - اصول انتشار امواج – معرفی امواج الکترومغناطیس - معرفی آنتن ومحاسبات آن - بلوک دیاگرام رادیوهای مایکروویو دیجیتال همراه با توضیحات ووظایف هربلوک وکنترل رادیوبانرم افزار PNMT آشنا کردند.

همچنین دردوره آموزشی چهار روزه با عنوان برنامه های کوتاه فیچر ویژه همکاران حوزه معاونت صدا و با حضور20 شرکت کننده برگزارشد استاد علیرضا دباغ  شرکت کنندگان را با مقوله های: تعریف فیچر- فیچر در مطبوعات و رادیو- چگونگی ساخت مینی فیچر- محاسن ومعایب فیچرومینی فیچر وجدول امتیاز بندی مینی فیچرآشنا کردند.