جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری هفت دوره آموزشی حضوری در شبکه اترک - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری هفت دوره آموزشی حضوری در شبکه اترک

سید عباس وزیری مدیر واحد آموزش و پژوهش مرکز در این باره گفت: در سال 92 در حوزه آموزش تعداد هفت دوره آموزشی حضوری برای کارکنان و مدیران صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی تحت عناوین؛ " گزارش تلویزیونی (خبر) "، " تدوین پریمایر (خبر) "، " گزارشگری و گویندگی 3 "، " طراحی صحنه و دکور 3 "، " برق جامع ، مدیریت از دیدگاه نهج البلاغه (ویژه مدیران) "، " مدیریت از دیدگاه نهج البلاغه (ویژه کارکنان)، جمعا به مدت دو هزار و 472 نفر ساعت آموزش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی؛ وی با بیان اینکه دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در این مرکز با رویکرد ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش همکاران و در نتیجه تاثیر مطلوب در خروجی آنتن برگزار می شود، افزود: تعداد 75 دوره آموزشی الکترونیکی و سه دوره آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی نیز در سال گذشته به همت واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی برگزار شده است .

سید عباس وزیری اضافه کرد: همچنین برای سال 93 حدود 23 دوره آموزشی حضوری پیش بینی شده است.

مدیر مدیر واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی افزود: سال گذشته در بخش نظرسنجی نیز حدود 47 طرح نظرسنجی مختلف درباره موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه های صدا و سیما و تعداد 41 جلسه اتاق فکر نیز با همت واحد آموزش و پژوهش مرکز برگزار شد.

alt