جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مرکز خلیج فارس - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مرکز خلیج فارس

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مرکز خلیج فارس

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مرکز خلیج فارس

کارگاه آموزشی تحقق راهکارهای اقتصاد مقاومتی درحوزه برنامه سازی در صدا و سیمای خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خلیج فارس، دراین کارگاه یک روزه که با حضور دکتر مداحی رییس کمیسیون چشم انداز وامورنخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشد معاونان، مدیران وهمکاران برنامه ساز حوزه های صدا، سیما وخبر با جنبه های گوناگون اقتصا دمقاومتی آشنا شدند وچگونگی تحقق آن درسطوح مختلف جامعه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

دکترمداحی با اشاره به رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص تبیین اقتصاد مقاومتی گفت: درشرایط حال حاضرودرآینده کاربردی ترین راهکار برای توسعه وپیشرفت کشوردرعرصه های مختلف براساس افق 1404 تحقق اقتصادمقاومتی است وصدا و سیما بعنوان مهمترین رکن اطلاع رسانی وفرهنگ سازی نقش بسیار مهمی درتشریح وتببین ابعاداین موضوع دارد.

رییس کمیسیون چشم انداز و امورنخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام درجمع بیش از 100 نفراز برنامه سازان مرکز خلیج فارس گفت: مایه خرسندی است که با همت مدیرکل صداوسیمای خلیج فارس مقدمات برگزاری چنین کارگاهی فراهم شده تامتولیان فرهنگی رسانه استانی ضمن آشنایی بیشتر باموضوع بتوانند چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی را دربرنامه های گوناگون برای مخاطبان بازگونمایند.

دکتر مداحی همچنین باحضور دربرنامه زنده تلویزیونی "مسیرتوسعه" درقالب برنامه ای گفتگومحور جنبه های گوناگون واهمیت اقتصاد مقاومتی رابرای مخاطبان رسانه استانی خلیج فارس تشریح کرد.