سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

بستر دریا ی خلیج فارس زیر ذره بین پژوهشگران مرکز کیش - صفحه محتوایی خبر

 

 

بستر دریا ی خلیج فارس زیر ذره بین پژوهشگران مرکز کیش

پژوهش باستان شناسی بستر دریا در خلیج فارس به همت واحد آموزش و پژوهش مرکز کیش انجام شد .

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کیش، در این پژوهش با توجه به نقش حساس خلیج فارس در دنیای باستان به طرح مسئله بررسی جایگاه خلیج فارس در جهان باستان و یافتن قدیمی ترین مسیر های تجارت دریایی و شناسایی بنادر و جزایر تاریخی که در مسیر این راه های تجاری قرار گرفته اند پرداخته شده است .

از اهداف مهم و اصلی این تحقیق دست یابی به یافته ها و داده های اصیل و حقیقی در بستر خلیج فارس برای اثبات و شناسایی نقش و جایگاه غیر قابل انکار خلیج فارس در شکل گیری تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ایران از یک سو وکشور های منطقه از دیر باز تا کنون می باشد.

این پژوهش در  5 فصل تدوین شده است، فصل اول شامل کلیات، فصل دوم پیشینه تحقیق، فصل سوم بررسی دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس، معرفی قدیمی ترین بنادر و جزایر خلیج فارس، تجار و دریانوردان ایران باستان، فصل چهارم بررسی باستان شناسی زیر آب در خلیج فارس و فصل پنجم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

alt