جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

بهار به سیستان و بلوچستان آمد - صفحه محتوایی خبر

 

 

بهار به سیستان و بلوچستان آمد

موسیقی بهار در واحد شعر و موسیقی صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان تولید شد .

سید محمد احمدی مسئول شعر و موسیقی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان گفت: قطعه موسیقی بهار که شعر آن مصوب شورای شعر و موسیقی سازمان می باشد به زبان بلوچی و توسط آقای یوسف بلوچ سروده شده است.

آقای احمدی افزود: مضمون این قطعه اجتماعی و مخاطب آن عامه مردم می باشد این قطعه در ساختار محلی تولید شده و آهنگ سازی آن را محمد علی محمد محمدحسنی بر عهده داشته و توسط اسحاق شهریاری صدابرداری شده است .

alt