جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بهره برداری از هفدهمین ایستگاه دیجیتال استان خراسان جنوبی - صفحه محتوایی خبر

 

 

بهره برداری از هفدهمین ایستگاه دیجیتال استان خراسان جنوبی

بهره برداری از هفدهمین ایستگاه دیجیتال استان خراسان جنوبی

بهره برداری از هفدهمین ایستگاه دیجیتال استان خراسان جنوبی

ازهفدهمین ایستگاه دیجیتال استان خراسان جنوبی در روستای برکوک شهرستان قاین بهره برداری شد.

به گفته مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی برای بهره برداری از این طرح  650 میلیون تومان هزینه شده است که 400 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 250 میلیون تومان آن از اعتبارات سازمان صدا و سیما تأمین شد.

ثقفی افزود: با بهره برداری از ایستگاه دیجیتال روستای برکوک، 12 هزار نفر در این روستا و روستاهای اطراف آن، از پوشش تلویزیونی 40 شبکه تلویزیونی و رادیویی دیجیتال بهره مند شدند.

پیش از این در روستای برکوک، تنها 4 شبکه تلویزیونی قابل دریافت بود که با راه اندازی ایستگاه دیجیتال، 20 شبکه تلویزیونی و 20 کانال رادیویی قابل دریافت است.