سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

تالیف کتاب دیل آغیز توسط همکار مرکز اردبیل - صفحه محتوایی خبر

 

 

تالیف کتاب دیل آغیز توسط همکار مرکز اردبیل

حسن کامرانی مقدم همکار صدا و سیمای مرکز اردبیل کتابی را با عنوان دیل آغیز (شناسایی تعارفات میان مردم شهر اردبیل در مراودات اجتماعی) تالیف کرده است.

پژوهش کتاب دیل آغیز به روش کتابخانه­ ای و میدانی و از طریق مصاحبه و مشاهده مشارکتی انجام شده است. ویژگی مهم تحقیق حاضر نوعی طبقه­ بندی موضوعی تعارفات است کاری که در پژوهش­ های قبلی کمتر به آن توجه شده است. برای جمع ­آوری اطلاعات نیز، ضمن بهره بردن از منابع مکتوب و فیش برداری از آنها، با حضور در مراسم و محافل ویژه زنان و مردان، تعارفات رد و بدل شده میان آنها را یادداشت و با افراد مطلع مصاحبه نمودیم. در پایان تحقیق به این نتیجه رسیدیم که پدیده تعارف اگر درست و به جا به کار گرفته شود امری مثبت و معقول و در غیر این صورت امری ناپسند و مذموم است و کاربرد تعارف در میان زنان اردبیلی در قیاس با مردان پررنگتر است ضمن اینکه افراد سالخورده و مسن نسبت به افراد جوان، بیشتر از جملات تعارف آمیز استفاده می کنند.

alt