اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵

تجلیل از اعضای شورای سیاستگذاری و داوران نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها-دی ماه 1395 - صفحه محتوايي گزارش تصويري

 

 

گزارش تصويري

تجلیل از اعضای شورای سیاستگذاری و داوران نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها-دی ماه 1395

               جديدترين گزارش تصويري