جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

ترسیم افق های روشن جهش تولید، برای پیشرفت و سازندگی ایران - صفحه محتوایی خبر

 

 

ترسیم افق های روشن جهش تولید، برای پیشرفت و سازندگی ایران

ترسیم افق های روشن جهش تولید، برای پیشرفت و سازندگی ایران


راهکارهای توسعه اقتصادی و جهش تولید در برنامه «برای ایران» از تولیدات شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری بررسی می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، برنامه«برای ایران» به طور ویژه به منظور آشنایی با تحقق شعار سال، موضوعات و مباحث اقتصادی؛ به تحلیل و تبیین قابلیت های سرمایه گذاری و معرفی توانمندی های اقتصادی استان در حوزه های مختلف می پردازد.
این برنامه قصد دارد ضمن معرفی کارآفرینان برتر، شرکت های دانش بنیان، صنایع موفق و تولیدات برند در استان و ارائه راهکارهای کارشناسی و علمی در راستای پیشرفت و توسعه، افراد توانمند و کارآفرینان را برای سرمایه گذاری و جهش تولید تشویق و ترغیب کند.
این برنامه همراه با بخش های ایرانی ایرانی بخر، درست مصرف کنیم، ترانه و سرود با موضوع ایران، گفتار موضوعی، کارشناسی، گزارش و معرفی تولیدات داخلی استان؛ چهارشنبه ها ساعت 12به مدت30 دقیقه به تهیه کنندگی فاطمه دهقانی و گویندگی زهرا خنکداری از رادیو جهان بین پخش می شود.