جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

ترسیم چشم انداز پنج سال آینده مرکز کیش - صفحه محتوایی خبر

 

 

ترسیم چشم انداز پنج سال آینده مرکز کیش

این مرکز در بین مراکز صدا و سیمای کشور بعنوان نخستین مرکز اجرای طرح تحقیقاتی ترسیم چشم انداز پنج ساله براساس رویکرد ریاست جدید سازمان صدا و سیما انتخاب شده است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کیش، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کیش در نشست پژوهشی این مرکز با حضور استادانی از دانشگاه تهران و کارکنان این مرکز گفت: نخستین بار با اجرای طرحی پژوهشی اهداف ریاست جدید سازمان صدا و سیما همچون چابک سازی، کوچک سازی، برون سپاری، کیفیت بخشی و افزایش کارآمدی، بصورت عملیاتی تهیه می شود.

سید عبدالرضا کیا با اشاره به اینکه سال 86 نیز دراین مرکز طرح محیط پژوهی کارکنان تهیه شده است گفت: ویژگی این طرح نسبت به طرح قبلی عملیاتی و کاربردی بودن آن است.

وی گفت: گروهی 4 نفره از استادان دانشگاه تهران طرحی را براساس مدل الماس تعالی تا پایان امسال تهیه و اجرا خواهند کرد.

دکتر حسن زاده استاد دانشگاه تهران و مسئول گروه تحقیقاتی طرح ترسیم چشم انداز پنج ساله گفت: این طرح  با عنوان تخصصی طرح آسیب شناسی منابع انسانی  و برنامه ریزی استراتژیک، موضوعات میزان رضایت مندی و تغییرات فرایندی را با هدف کیفیت بخشی در کلیه امور بررسی و راهکار ارائه خواهد داد.

alt

وی افزود این طرح در حوزه های مدیریت، کارکنان، فرهنگ، کیفیت بخشی، مشتری مداری، استراتژیک، ساختار سازمانی و مدیریت منابع اطلاعات آسیب شناسی و راهکار ارائه خواهد داد.

استاد دانشگاه تهران گفت: کارکنان و مدیران مرکز کیش با پاسخ دادن به پرسش نامه های کارشناسان در تهیه این طرح مشارکت می کنند.