جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تست اتوماسیون طرح و برآورد سیمای استان ها در گیلان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تست اتوماسیون طرح و برآورد سیمای استان ها در گیلان

جلسه آموزشی و آزمایشی سیستم اتوماسیون طرح و برآورد سیمای استان ها در مرکز گیلان برگزار شد .

این جلسه با حضور مهندس شبیه خوانی مدیر فناوری اطلاعات امور استان ها در سالن آموزش مرکز گیلان برگزار شد.

در این نشست که معاونان برنامه ریزی و نظارت، سیما و مدیران تولید و هماهنگی سیما و مدیر اطلاعات و ارزیابی عملکرد و تهیه کنندگان و کارشناسان برنامه ریزی و نظارت مرکز گیلان حضور داشتند، سیستم اتوماسیون طرح و برآورد سیمای استان ها در این مرکز مورد آزمایش قرار گرفت .

alt