جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تغییر و تحول در مدیریت های مرکز زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تغییر و تحول در مدیریت های مرکز زنجان

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان در احکام جداگانه سرپرستی سه واحد آن مرکز را منصوب نمود.

بر اساس این گزارش، علی قشمی مدیر سابق واحد اطلاعات و ارزیابی عملکرد به سرپرستی واحد آموزش و پژوهش مرکز زنجان، سرکار خانم سرداری مدیر سابق واحد آموزش و پژوهش به سرپرستی واحد اطلاعات و ارزیابی عملکرد و محمد محبی به عنوان سرپرست واحد فناوری اطلاعات مرکز زنجان منصوب شدند.

alt