جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

تقدیرویژه نماینده ولی فقیه دراستان ازصداوسیمای مرکرزنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تقدیرویژه نماینده ولی فقیه دراستان ازصداوسیمای مرکرزنجان

تقدیرویژه نماینده ولی فقیه دراستان ازصداوسیمای مرکرزنجان

 

آیت الله علی خاتمی درمراسم  تقدیر ازفعالان ومروجین فرهنگ قرآنی بااشاره به برکات عظیم این کتاب مرسل ازنقش رسانه ملی واستانی درتبلیغ وترویج فرهنگ ناب قرآنی تقدیرکرد.

امام جمعه زنجان با تاکید برگسترش این فرهنگ الهی ازمرکزاستان با سایر نقاط افزود: ازجمله نهادهایی که درترویج فرهنگ قرآنی هم خوب کارکرده اند وهم کارخوب انجام داده اند رسانه ملی است که نمودبارزآن پخش جلسات نورانی جمع خوانی قرآن کریم درایام ماه مبارک رمضان از شبکه اشراق است که طی سنوات گذشته هرسال باشکوهترازسال قبل صورت گرفته است.

دراین مراسم نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان با اعطا یک جلدکلام الله مجید و تقدیرنامه به مدیرکل مرکز و همکاران دخیل درترویج فرهنگ قرآنی از نامبردگان تجلیل کرد.