حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

تنوع فرهنگی و قومی در مراکز، آئینه تمام نمای ایران - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

تنوع فرهنگی و قومی در مراکز، آئینه تمام نمای ایران

تنوع فرهنگی و قومی در مراکز، آئینه تمام نمای ایران

 

بررسی سیر تحولات رسانه‌ای در دوران معاصر و حرکت شتابان جوامع بشری به سوی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین،  سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را برای مدیران رسانه ملی با چالش‌های فراونی روبه‌رو کرده است. از این رو نگاه آینده‌پژوهانه در حوزه‌های محتوایی و فنی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر آن، ضرورت انکارناپذیر فعالیت در سپهر فرهنگی و رسانه‌ای است.

تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای مبتنی بر اقتضائات رسانه‌های جدید و گسیل مخاطبان جوان و نخبه از رسانه‌های گسترده به سمت رسانه‌های تعاملی و تجربه دوجهانی شدن واقعی - مجازی در کنار ضرورت‌های امروز جامعه ایرانی برای مواجهه با خطر استحاله فرهنگی، بحران هویت، شکاف بین نسلی و سایر نشانگاه‌های گفتمان لبیرال سرمایه‌داری در مواجهه نرم با گفتمان انقلاب اسلامی و حرکت به سمت جهانی شدن یا جهانی‌سازی و آینده فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های محلی علیرغم چالش‌های نظری موافقان و مخالفان، واقعیت پیش روی ماست.

در بازار جدید پیام، نظام لیبرال سرمایه‌داری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت محتوایی و تکنیکی، در قالب‌های متنوع، جذاب و خلاقانه، محصولات رسانه‌ای متناسب با ذائقه مخاطب تولید و ارائه کرده و گفتمان‌سازی متناسب با آموزه‌های غربی و متعارض با باورهای دینی، فرهنگی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی را در دستور کار قرار داده است.

دستیابی به مأموریت خطیر رسانه ملی در هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی، در شرایط پیش رو مستلزم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای کیفی‌سازی محتوایی از سویی و فراهم ساختن زیرساخت‌های متنوع و به روز فنی و دستیابی به آرایش رسانه‌ای متناسب با شرایط جدید از طرف دیگر است؛ تا از این رهگذر با مدیریت هدفمند پیام و ارائه مناسب آن در قالب‌های جذاب، غیر کلیشه‌ای و مخاطب‌پسند، زمینه حفظ جایگاه کنونی رسانه ملی و شبکه‌های استانی در فضای رسانه‌ای – فرهنگی کشور فراهم و بر ضریب نفوذ آن افزوده شود.

تنوع فرهنگی و قومی و تکثر مؤلفه‌های هویتی در گستره ایران اسلامی در مقابل تهدیدات فوق‌الذکر، فرصتی کم نظیر برای شبکه‌های استانی رسانه ملی است تا آئینه تمام نمای، زیبایی‌های دینی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و... ایران اسلامی باشند.

تقویت عرصه رقابتی، شناخت استانداردهای مطلوب برنامه‌سازی، شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای محتوایی، هنری و تکنیکی استان‌ها، اندیشه‌ورزی و تبادل نظر حرفه‌ای برای ارتقاء کیفی محصولات تولیدی، تنها بخشی از ملزومات بازار جدید است که برای عرضه محصولات رسانه‌ای باید به آنها توجه شود. 

برگزاری جشنواره تولیدات مراکز استان‌های رسانه ملی با ایجاد فضای رقابتی، شکوفایی، خلاقیت و نوآوری در عرصه‌های محتوایی و تکنیکی و افزایش دانش حرفه‌ای، زمینه ارتقاء کمی و کیفی محصولات رسانه‌ای در زیست بوم متنوع و جذاب ایران اسلامی را فراهم و دستیابی به راهبردها، اهداف و سیاست‌های ابلاغی به رسانه ملی را مقدور می‌سازد.

مهرداد عظیمی مدیرکل مرکز چهارمحال و بختیاری