سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

تنوع و تخیل پایه فیلمنامه انیمیشن - صفحه محتوایی خبر

 

 

تنوع و تخیل پایه فیلمنامه انیمیشن

تنوع و تخیل پایه فیلمنامه انیمیشن

 

دکتر محمد میرکیانی نویسنده و مدرس انیمیشن در گفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویانمایی عنوان کرد: ارزیابی که من از آثار ارائه شده در بخش فیلمنامه دارم، به نظرم می رسد که اتفاق خوبی افتاده است. هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی، تنوع موضوعات در فیلمنامه های ارائه شده دیده می شود که به نسبت دوره قبل این اتفاق افتاده و به نظر من اتفاق بسیار خوبی است.

وی افزود: از طرفی فضاهای خوبی و همچنین تنوع و تخیل بسیاری در آثار وجود دارد که نشان از نگاه جدی هنرمندان این آثار دارد. چون همانطور که می دانید به هر حال تنوع و تخیل پایه فیلمنامه انیمیشن است.

وی همچنین در ادامه ارزیابی اش از آثار ارائه شده تصریح کرد: امسال به نسبت سال قبل چهره های جدید و جوانی در جشنواره حضور داشتند و تعداد آثار ارائه شده هم بیشتر از دوره قبل بود. اما به هر حال ما محدودیت هایی نیز در انتخاب هایمان داریم. اما بدین معنا نیست آثاری که انتخاب نشدند، در جایگاه پایین تری قرار دارند و سطح کیفی نامناسبی دارند. بلکه امکانات جشنواره محدود است و تا همین اندازه به ما اجازه می دهد.

میرکیانی خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی که از آثار در این دو دوره از جشنواره داشتم، نشان از اتفاقات خوب و شاید بهتری در آینده دارد که جای خوشحالی است. همین که هنرمندان در شهرهای دیگر این انگیزه و اشتیاق و استعداد را دارند، اتفاق بسیار خوشایندی است.