سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تولیدات پاییزی صدای مراکز زیر ذره بین ارزیابی - صفحه محتوایی خبر

 

 

تولیدات پاییزی صدای مراکز زیر ذره بین ارزیابی

745 برنامه معادل 600 ساعت از تولیدات پائیزی صدای مراکز بوسیله کارشناسان اداره کل صدای استان ها ارزیابی شده است.

مدیر کل صدای استان ها در گفتگوئی با اعلام این خبر گفت: ارزیابی های انجام شده در مورد برنامه های تولید پائیز 92 بر اساس شاخص های 14 گانه در دو بخش کمی و کیفی صورت گرفته است.

ابوالفضل معصومی فر با تاکید بر روش های کارشناسانه در ارزیابی کمی و کیفی تولیدات مراکز افزود: در این مدت 1414 صورتجلسه ارزیابی مراکز بر مبنای معیارهای تعیین شده ارزش گذاری شده است . همچنین 560 مورد صورتجلسه طرح و برنامه مراکز نیز ارزشیابی شده است. وی با اشاره به حساسیت حوزه صدا بر برنامه ریزی محتوائی شامل تطبیق تعهدات با عملکرد و در حوزه مخاطبان هفت گانه، موضوعات ده گانه، اهداف سه گانه و تعهدات سالانه بررسی دقیق انجام گرفته است.

مدیر کل صدای استان ها ارتباطات فرهنگی بین مراکز استان ها را از سیاست های سازمان بیان کرد و با تاکید بر برنامه ریزی اداره کل صدای استان ها تصریح کرد: در مدت سه ماهه پائیز امسال بیش از 1840 مورد ارتباط برنامه ای بین شبکه های استانی صدا برقرار شده است که کارشناسان این اداره کل همه موارد را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اند.

alt

معصومی فر همچنین از بررسی و تطبیق ارتباط برنامه ای شبکه های استانی صدا با شبکه های سراسری به تعداد 540 مورد و همچنین بازشنوائی و ارزیابی کیفی کنداکتور پخش یک شبانه روز هر یک از شبکه های استانی را از دیگر فعالیت های انجام شده در بخش ارزیابی صدای استان ها در پاییز 92 نام برد.

مدیر کل صدای استان ها در پایان با قدردانی از تلاش همکاران و برنامه سازان مراکز گفت: در جدول منتشر شده و بر اساس شاخص های 14 گانه ارزیابی مراکز مهاباد، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری و کردستان در صدر جدول ارزیابی قرار گرفته اند.