جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

تولید تله فیلم فاخر " حکیم هیدجی" در سیمای مرکززنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تولید تله فیلم فاخر " حکیم هیدجی" در سیمای مرکززنجان

تولید تله فیلم فاخر

 

حکیم ملا محمد حکیم هیدجی از بزرگان فلسفه و از عرفای مشهور هیدج، یکی از شهرهای استان زنجان است که در سال1270هجری قمری به دنیا آمد. حکیم ملا محمد حکیم هیدجی یکی از شاعران اندیشمند و بلند آوازه ی منسوب به روحانیت شیعه است که بیشترین آثار منظوم خود را به زبان ترکی سروده است.
از این عارف نامدار آثاری مانند شرح منظومه سبزواری، رساله دخانیه، دانشنامه، کشکول هیدجی، دیوان فرسی و آذری به یادگار مانده است.
تله فیلم حکیم هیدجی، با پرداخت به بخشی از زندگانی این فیلسوف و عارف شهیر، در خلال تالیف رساله دخانیه و دیوان کشکول با نویسندگی ابوالفضل کلفام و محمد رحمانیان، بازنویسی عباس خالقی و کارکردانی ناصر قهرمانی بمدت90دقیقه در سیمای مرکز زنجان تولید شده است.
این تله فیلم در جشنواره سینمای روحانیت_اشراق_ در شهر قم موفق به کسب رتبه اول نویسندگی و در جشنواره یاس کاندید پنج بخش مختلف شد.