جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

تولید دو قطعه موسیقی دریایی در مرکز بوشهر - صفحه محتوایی خبر

 

 

تولید دو قطعه موسیقی دریایی در مرکز بوشهر

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر واحد موسیقی این مرکز دو اثر جدید خود را به نام های "ناخدا" و " لنگر" جهت بهره برداری و پخش در اختیار واحدهای صدا و سیما جهت استفاده قرار داد.

 این دو قطعه موسیقی به صورت محلی تلفیقی ساخته شده است که مورد تصویب مرکز موسیقی سازمان قرار گرفته و از سوی اعضای شورای شعر و موسیقی سازمان مورد تشویق قرار گرفته است و موضوع هر دو اثر صید و صیادی در استان بوشهر می باشد. اثر ناخدا و لنگر از سروده های حسین نوروزی فیروزی شاعر محلی سرای بوشهری می باشد. همچنین آهنگ و تنظیم قطعه ناخدا را اکبر ابراهیمی و لنگر را حسین نوری فیروزی و اکبر ابراهیمی بر عهده داشته اند. خواننده ناخدا طاها عمرانی و لنگر عبدالله مقاتلی می باشند .

 شایان ذکر است واحد موسیقی مرکز بوشهر چندین اثر را در سال جاری ساخته است که توانسته مورد تشویق اعضای شعر و موسیقی سازمان در تهران قرار گیرد.

alt