جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تولید مستند حیات وحش استان زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تولید مستند حیات وحش استان زنجان

تولید مستند حیات وحش استان زنجان

 

استان زنجان به دلیل تنوع زیاد آب و هوایی و وجود اکو سیستم‌های ویژه در منطقه و ارتباطات بیولوژیکی آن با استان‌های همجوار از غنای حیات وحش خوبی برخوردار است و همین امر زمینه ساز تولید مستندی از نحوه زیست حیات وحش استان را فراهم ساخته است.
این مستند که در 10 قسمت 30 دقیقه ای تولید می شود ضمن معرفی انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان و آبزیان، یک نمونه مشهور حیات وحش هر منطقه را با رویکرد فرهنگ سازی نحوه تعامل انسان با محیط زیست این جانداران و جلوگیری از خطر انقراضشان به تصویر می کشد.
گفتنی است در حال حاضر بیش از ۳۷ گونه از پستانداران، ۱۱۰ گونه از پرندگان، ۱۳ گونه از آبزیان، ۳۲ گونه از خزندگان و ۷ گونه از دوزیستان و تنوع بسیار زیادی از حشرات، حیات وحش استان زنجان را تشکیل می‌دهند که آهوی دشت سهرین بعنوان نمونه کمیاب و ذخیره ژنتیک جهانی، از مشهورترین آنهاست.
تهیه کننده و کارگردان این مستند تلویزیونی اسماعیل کرمی است.