جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

تولید مستند "زاغه نشین " در مرکز سمنان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تولید مستند "زاغه نشین " در مرکز سمنان

تولید مستند "زاغه نشین " در مرکز سمنان

تولید مستند

با توجه به اینکه یکی از معضلات فراگیر جامعه وجود کودکان آسیب دیده از اعتیاد والدین می باشد، سیمای مرکز سمنان در نظر دارد که به این معضل جامعه بپردازد. مستند زاغه نشین به همین منظوردر سیمای استانی مرکزسمنان در حال تهیه و تدوین می باشد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان این مستند به تهیه کنندگی و نویسندگی محمد رضا ملکی سعی دارد زوایای پنهان این معضل را درسطح جامعه جستجو کرده و ازاین میان با حضور در خانواده ای آسیب دیده ، بدون اتکا به نهاد های دولتی و صرفا با مدد گیری از خیرین گمنام به فکر چاره باشد.

مستند زاغه نشین در یک قسمت 35 دقیقه ای با همکاری عوامل زیر تهیه ودرمرحله تدوین قرار دارد: کارگردان: عمار خطی، تصویربرداری: سید کاظم سرور، تصویربردار: شهرام خطی، صدابردار: مهدی آهنگری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: حمیدرضا هادی نژاد، تدوین:عمار خطی.