جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

تولید نمایش رادیویی " امتحان" در مرکز زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

تولید نمایش رادیویی " امتحان" در مرکز زنجان

نمایش رادیویی " امتحان" با موضوع نقش طمع و گرایش به مادیات در از هم پاشیدگی کانون خانواده در صدای مرکز زنجان تولید شد.
این نمایش رادیویی ماجرای پدر خانواده ای را روایت می کند که در اثر مشکلات مالی، دچار ورشکستگی شده و همسرش با وجود درخواست های مکرر دختر و پسرش در این شرایط دشوار آنها را ترک و عازم خارج از کشور می شود. پس از مدتی مشکلات مالی خانواده برطرف شده و شرایط عادی میشود و مادر پشیمان از کاری که کرده در صدد بازگشت به کشور است.
نویسنده این نمایش رادیویی آرزو بهرامی، کارگردان محبوبه نوری و تهیه کننده فیاض حاجیلو است و فاطمه بیات، محبوبه نوری، مهلا حاجیلو و فیاض حاجیلو در این نمایش به ایفاء نقش پرداخته اند.