سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

جامه ی عاشقی در صدای مرکز کرمان دوخته شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

جامه ی عاشقی در صدای مرکز کرمان دوخته شد

مروری بر داستان پایه گذاری تعزیه در ایران به همت دیلمیان محتوای نمایشی رادیویی از صدای مرکز کرمان است که مژگان نیک طبع بر اساس مستندات تاریخی آن را نوشته، فرجام شهابی تهیه و عهدیه شجاعی آن را کارگردانی کرده است.

"جامه عاشقی" عنوان نمایشی 30 دقیقه ای است که به داستان عهد معزالدوله ی دیلمی پس از زنده ماندن از نبردی سخت با دشمنانش اشاره دارد. او پس از گرفتن کرمان در دلفارد مورد هجوم عده ای از مخالفان قرار می گیرد و با خود عهد می کند اگر از جنگ جان سالم به در برد نام علی و اولاد علی را در همه جا بگستراند و پس از زنده ماندن دستور نقل ماجرای عاشورا برای مردم می دهد. عضدالدوله حاکم کرمان از مردم این شهر می خواهد که در این زمینه همکاری کنند. عبدالحسین خیاطی از اهالی کرمان پیشنهاد دوختن جامه برای شبیه گردان ها را می دهد که از سوی حاکم دیلمیان پذیرفته می شود اما در این میان یکی از مخالفان دیالمه به نام رحمان که عبدالحسین به او بدهکار است از جامه دوز می خواهد که لباسی برای او بدوزد تا در قالب آن موفق به کشتن حاکم شود . عبدالحسین که با همسرش بر سر این موضوع کشاکش دارد بر سر دو راهی تردید است تا این که......

صدابردار : علی زارعی / افکتور : شقایق اسدی / بازیگران: محمدرضا زند، مرتضی مطلق، علی کهن، محسن کاشانی، علیرضا صالحی، مژگان نیک طبع.

alt