جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

جایگاه برتر دبیرخانه محرمانه امور استان ها در مجموعه سازمان - صفحه محتوایی خبر

 

 

جایگاه برتر دبیرخانه محرمانه امور استان ها در مجموعه سازمان

در بررسی های انجام شده در اداره کل حفاظت و اسناد سازمان، حوزه اسناد طبقه بندی شده معاونت امور استان ها رتبه برتر در میان دیگر معاونت ها و شبکه های سازمان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، قائم مقام اداره کل حفاظت اسناد در حکمی از  مسئول دبیرخانه اسناد طبقه بندی شده معاونت امور استان ها قدردانی کرد.

  در این حکم توجه به شیوه های نگهداری اسناد طبقه بندی شده در حفاظت از مدارک حساس سازمانی را یادآور شد و افزوده است: در بررسی های انجام شده و با عنایت به تلاش مجدانه سرکار عالی و همکارانتان حوزه اسناد دارای طبقه بندی در یک سال اخیر، معاونت امور استان ها رتبه برتر را درمیان دبیرخانه های محرمانه مستقر در معاونت ها و شبکه های سازمان را کسب کند .

بنابر این گزارش سیدابوالحسن موسوی زاده قائم مقام معاون امور استان ها نیز این موفقیت را به مسئول اسناد طبقه بندی شده معاونت و همکارانش تبریک گفت .

alt