حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷

جشنواره بیستم دریک نگاه - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

جشنواره بیستم دریک نگاه

جشنواره بیستم دریک نگاه

 

بزرگترین ودرواقع ، هوشمندانه ترین ویژگی جشنواره بیستم انتخاب استان کردستان وشهرسنندج بود .

اینکه استانی انتخاب شد که هزاران شهید ازجوانان برومند میهن از ارتش وبسیج وبخصوص سپاه ، برای امنیت آن ، به خون پاک خود درغلطیدند ، نشانه آگاهی عمیق معاونت اموراستان ها از وضعیت کشور ، منطقه ، ومعادلات جهانی ست .

درواقع ، جشنواره امسال ، عمق استراتژیک نگاه حاکمیتی نظام برای القای این واقعیت مهم بود که کردستان ایران ازچنان طراز بالای امنیتی  ودلبستگی مردم شریف کرد به کشور و آرمان های نظام برخورداراست که می توان مهم ترین جشنواره فرهنگی کشور را در آن ، به خوبی وبی هیچ دغدغه ای برگزار کرد .

 

بیایید از منظری دیگر نگاه کنیم

وقتی بحث ازنگاه حاکمیتی می کنیم یعنی عموما حکومت های دنیا برای تثبیت اقتدارنرم وسخت حکومت مرکزی دراستان ها ، ایالت ها وبخصوص نقاط دوردست مرزی از راهکارهای متنوعی بهره می برند .

به عنوان مثال ، نقش بازی فوتبال درکشوری مثل اسپانیا که کاتالان ها میل به استقلال دارند، بسیارمهم است درتیم ملی اسپانیا همیشه تعدادی از بازیکنان بارسلونا واستان های متمایل به جدایی از حکومت مرکزی وجود دارد .

درکشورهند که ایالت های مختلف با زبان ولهجه های متعدد وجود دارد بازی کبدی یا هاکی روی چمن  همین نقش را ایفا می کند .

اتوبان ها ، فرودگاه ها ، آموزش وپرورش ، و....... درنهایت ایجاد رفاه برای استان های مستعد تجزیه از خاک مادر ، بهترین ومؤثرترین نقش حاکمیتی نرم رابازی می کند .

ارتش و نیروهای نظامی،  حاکمیت سخت حکومت مرکزی ست که درهنگام ضرورت اعمال می شود .

بنابراین انتخاب سنندج به عنوان میزبان جشنواره بیستم  ، القاء حاکمیت نرم حکومت مرکزی بربسترفرهنگ استانی وملی ست.

فرهنگ بالنده ای که درشعروموسیقی وصدا وسیما وخبر وپژوهش ، متجلی شد ویک بار دیگر به همه ، یاد آوری کرد که رودخانه های کوچک خرده فرهنگ های مراکز ، درسنندج ، دریای فرهنگ ملی ایرانی اسلامی را به وجود آورد وبه همه یاد آوری کرد که با وجودهمه دسیسه های کشورهای منطقه ، صهیونیزم بین الملل و آمریکای کینه توز ، کردستان ایران ، یک بخش لایتجزی از پیکره سیاسی و بخصوص فرهنگی کشور است.

نکته هوشمندانه مهم دیگر حضورهنرمندان طراز اول فرهنگ کشور درمراسم اختتامیه بودبه همراه چهره های علمی وفرهنگی هنری کردستان

همچنین قدردانی ازخانواده های معظم شهیدان کردستان که کاری بس پسندیده بود

نکته بسیارمهم دیگر، حضور سرداران دلیرارتش وسپاه درمراسم اختتامیه وقدردانی از آنان بود تا به یادهمه آورده شود که درکنارقدرت نرم فرهنگ ملی ، جانفشانی های نیروهای نظامی ، مکمل آرامش وامنیت دیروز وامروز منطقه است.

جشنواره بیستم ، به اندازه ساختن ده سد وده کارخانه ، واتوبان و ....به استمراردرون جوش نگاه حاکمیتی مثبت وامنیت ساز نظام ، خدمت کرد وباهمه کاستی های ناگزیر ، یک سفراستانی دولت ونظام را درکردستان و سنندج برگزار کرد و پروژه های فرهنگی عظیمی را افتتاح وکلنگ زنی کردکه برکات آن تا سال ها ادامه خواهدداشت. انشاالله