سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

جشنواره مراکز فرصتی برای دست یافتن به راهکارهای جذب مخاطب - صفحه محتوایی خبر

 

 

جشنواره مراکز فرصتی برای دست یافتن به راهکارهای جذب مخاطب

جشنواره مراکز فرصتی برای دست یافتن به راهکارهای جذب مخاطب

 

ما برای مخاطب خودمان کار می‌کنیم تا رضایتش را جلب کرده و بر تعدادشان بیافزاییم. جشنواره با انتخاب‌هایی که می‌کند به ما می‌گوید کارمان درست بوده یا نه. جشنواره هدف اصلی دست یافتن به مسیرها و راهکارهای جذب مخاطبان است. به نظر من کار واحدهای ستادی صدا، سیما، خبر، پژوهش و موسیقی در انتخاب سیستماتیک از میان مجموعه برنامه‌های مراکز هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم کار کارشناسانه‌ای است.
اگر صرفا کار جشنواره‌ای کرده باشیم، کار رسانه‌ای درست انجام نداده‌ایم. گرچه معتقدم باید همیشه در حین کار نیم نگاهی هم به جشنواره‌ها کرد، اما جشنواره ساز و کار خاصی دارد که ما را مجبور می‌کند صرفا به آن نیندیشیم واین درست است. به ویژه در آثار «ج» و «د» که طیف وسیعی از تولیدات مراکز را تشکیل می‌دهد. در مرکز مهاباد سعی بر آن شده که این گونه عمل شده باشد.

بهرام قوی بنیه مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد