سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

جشنواره ها باعث ارتقای سطح کیفی کارها می شوند - صفحه محتوایی خبر

 

 

جشنواره ها باعث ارتقای سطح کیفی کارها می شوند

جشنواره ها باعث ارتقای سطح کیفی کارها می شوند

 

هادی حسنعلی کارشناس کودک و تاتر کودکان درباره ارزیابی اش از آثار ارائه شده به جشنواره به ستاد خبری گفت: آثاری که من دیدم چندان دلچسب نبود و فقر مالی به وضوح در این آثار دیده می شد. به عقیده من کاملا مشخص بود که این آثار با حمایت ناچیز و هزینه های کمتر ساخته شده اند امیدوارم تلاش شود به هنرمندان عروسکی بیش از پیش توجه شود.

عضو هیئت انتخاب آثار در بخش عروسکی سریال و مجموعه افزود: هنرمندان نیازمند حمایت های مالی مناسب برای ساخت و تولید آثار فاخر تلویزیونی هستند. البته برخی کارهایی که توسط افراد حرفه ای تر ساخته شده بودند، بهتر بودند. با این حال به شدت این بخش از کار نیازمند حمایت مالی متناسب است.

وی همچنین در این باره ادامه داد: نکته دیگری که با دیدن این آثار متوجه شدم این بود که برخی از کارها دور از مخاطب کودک بود. به نظر می رسید که در برخی از این آثار شناختی از مخاطب کودک وجود ندارد.

حسنعلی درباره تاثیر جشنواره خاطر نشان کرد: برگزاری چنین جشنواره ای و نگاه جدی که به این مقوله وجود دارد باعث می شود که تولید کنندگان این آثار با تمرکز، دقت و وسواس و جدیت خاصی اقدام به ساخت یک اثر کنند. چرا که در یک رقابت قرار می گرند و همین رقابت و دیده شدن باعث انگیزه برای خالقان اثر خواهد شد.