سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

جشنواره پویانمایی فرصت خوبی برای هنرمندان ناشناس است - صفحه محتوایی خبر

 

 

جشنواره پویانمایی فرصت خوبی برای هنرمندان ناشناس است

جشنواره پویانمایی فرصت خوبی برای هنرمندان ناشناس است

 

رضا تقدسی عضو شورای سیاست گذاری دومین جشنواره ملی پویانمایی در گفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویا نمایی در پاسخ به این سوال که تا چه حد برگزاری چنین جشنواره ای می تواند در تقویت آثار و معرفی هنرمندان موثر باشد، گفت: به هر حال من فکر می کنم هر جشنواره ای که برای انیمیشن برگزار شود، می تواند فرصت خوبی باشد برای افرادی که آثارشان در این جشنواره مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ آن هم توسط افرادی که به صورت تخصصی آثار را قضاوت می کنند. از این رو رقابت سالمی بین هنرمندان به وجود می آید. ضمن اینکه آنها نیز با رتبه بندی هایی که صورت می گیرد، متوجه می شوند که چه جایگاهی در انیمیشن کشور دارند.

وی همچنین افزود: نکته مهمتر اینکه این جشنواره می تواند فرصت خوبی برای افرادی باشد که اسم و رسم انچنانی ندارند و به دلیل حضور مدیران صداوسیما و مدیران فرهنگی فرصت دیده شدن برایشان مهیا می شود. از این رو این جشنواره می تواند امتیاز خوبی برای هنرمندان شهرستانی باشد تا از این فرصت استفاده کرده و آثارشان دیده شود.

تقدسی با نگاهی جامع به محل برگزاری چنین جشنواره هایی نیز عنوان کرد: از آنجایی که این جشنواره در استان های مختلف برگزار می شود، در کنار اینکه فرصت خوبی برای هنرمندان آن استان محسوب می شود، فرصت و امتیاز خوبی برای مسوولان آن استان نیز هست که البته امیدوارم مسوولان آن استان ها بتوانند از فرصت بدست آمده استفاده کرده و درجهت معرفی هنرمندان و توانمندی های استان خود بکوشند. از این رو برگزاری این جشنواره با اهدافی که در پیش رو دارد، اتفاق بسیار خوب و مثبتی است.