جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

جعفری جلوه: جشنواره تولیدات استانی فرصتی برای پرهیز از مرکز‌گرایی است - صفحه محتوایی خبر

 

 

جعفری جلوه: جشنواره تولیدات استانی فرصتی برای پرهیز از مرکز‌گرایی است

جعفری جلوه: جشنواره تولیدات استانی فرصتی برای پرهیز از مرکز‌گرایی است

 

محمد رضا جعفری جلوه عضو شورای عالی بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما گفت: این جشنواره فرصتی برای پرهیز از تهرا‌ن‌زدگی و مرکزگرایی است.

وی افزود: باید بپذیریم به میزان زیادی برخی تولیدات محلی هم دچار مرکزگرایی شده‌اند و درون‌مایه‌ای مشابه با تولیدات در تهران پیدا کرده‌اند بنابراین در جشنواره مراکز باید مانع از این مسئله و ظهور کارهای تکراری شویم.

جعفری جلوه ادامه  داد: در نظر گرفتن ضریب ویژه‌ای برای آثار نمایشی، بر تاثیرگذاری جشنواره می‌افزاید.