سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

خانه ای به رنگ گرما درصدای مرکز کرمان - صفحه محتوایی خبر

 

 

خانه ای به رنگ گرما درصدای مرکز کرمان

خانه ای به رنگ گرما عنوان نمایشی 30 دقیقه ای به قلم مژگان نیک طبع است که در آن چگونگی ساخت پرورشگاه صنعتی کرمان به همت حاج اکبر صنعتی بیان می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کرمان، اکبر صنعتی از بازرگانان و خیرین کرمانی بوده که با دیدن کودکان بی سرپرست و فقیر در کوچه های شهر تصمیم به ساخت مرکزی برای نگهداری آنان می گیرد و در این راه مشقات فراوانی راتحمل می کند.

کارگردان: عهدیه شجاعی، بازیگران: محسن کاشانی، مرتضی مطلق، ناصر پاک گهر، علیرضا صالحی، مژگان نیک طبع، نجمه شبانی، افکتور، بهنام نظری

alt