سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

خجسته: بقای رادیو وابسته به تحول در محتوا و محصول است - صفحه محتوایی خبر

 

 

خجسته: بقای رادیو وابسته به تحول در محتوا و محصول است


معاون نظارت و برنامه ریزی صدا و سیما در ششمین همایش معاونان صدای مراکز استان ها گفت: در فضای رسانه ای دنیا ناچار به توسعه در تولیدات ایده محور و تنوع در نحوه ارائه برنامه ها هستیم.

دکتر حسن خجسته با تشریح تکثر و تنوع رسانه های کنونی در جهان و تقسیم و تغییر ذائقه مخاطبان افزود: در این شرایط رسانه ملی در حوزه های پیام و مشتری مداری در رقابت شدید با رسانه های دیگر قرار دارد.

خجسته با بیان اینکه برخی کارکردهای رادیو با پشرفت تکنولوژیک و ظهور رسانه های جدید از انحصار خارج شده است تصریح کرد: رادیو در دوره ای قرار گرفته است که لازم است یک بار دیگر زیست بوم خود را بازنگری و بازتعریف نماید.

وی تغییر در شیوه های اطلاع رسانی، هویت سازی، ایجاد تنوع، تغییر در رویکردها و توجه به گروه مخاطبان ثانویه را به عنوان برخی از محورهای تحول محتوایی در رسانه رادیو بیان کرد و افزود: در فضای جدید رسانه ای و جنگ رسانه ای شدید موجود در دنیا، اگر رادیو منفعل بماند به ناچار مزیت خود را از دست می دهد.

alt