سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۰

خوشبختی به رادیو مهاباد می آید - صفحه محتوایی خبر

 

 

خوشبختی به رادیو مهاباد می آید

«شما خوشبختی را در چه می بینید» عنوان نمایشی است که از صدای مرکز مهاباد تهیه و پخش می شود.

 به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مهاباد، سعید عموزاده کاک خمه حسرت زندگی دیگران را می خورد که مثل آنها ماشین و آپارتمان آنچنانی ندارد. سعید در پیاده رو راه می رود و به جای اینکه روبروی خودش را نگاه کند سرش را به طرف بالا گرفته و به آپارتمان ها نگاه می کند تا اینکه در جوی آب می افتد و با دست و پای شکسته روانه بیمارستان می گردد و ...

عوامل :

تهیه کننده: شیدا چلبی / نویسنده: فاطمه موحد / صدابردار: فریده صدیقی / بازیگران: هوشنگ جعفر نژاد، کبری هنرزاد، رسول رحیمی

alt