جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

داور بخش صدا جشنواره تولیدات مراکز استان ها: - صفحه محتوایی خبر

 

 

داور بخش صدا جشنواره تولیدات مراکز استان ها:

آثار جشنواره بخش جنبی گوی سبقت را ربود

داور بخش صدا جشنواره تولیدات مراکز استان ها:

داور بخش غیر نمایشی کمیسیون صدا بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها، با اشاره به آثار جشنواره در بخش جنبی گفت: آثار جشنواره در بخش جنبی از نظر کیفی گوی سبقت را ربوده بود

به گزارش ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها، کامران کاظم زاده با اشاره به آثار جشنواره در بخش جنبی اظهار کرد: آثار جشنواره در بخش جنبی خیلی بهتر بود، شاید دلیلش هم این بوده که با فراغ بال بیشتر روی آن کار شده بود.

وی افزود: جشنواره می تواند در کیفیت کارها موثر باشد، به شرط اینکه سیاست گذاری درستی داشته باشد و هر سال شاهد ارتقاء باشیم، درواقع هرچقدر ما بتوانیم به خبرنگاران و برنامه سازان و تولیدکنندگان اختیار داده و زمینه خلاقیت آنها را فراهم کنیم شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

داور بخش غیر نمایشی این جشنواره بیان کرد: جشنواره مراکز استان ها که هر ساله در معاونت استان ها برگزار می شود، بیشتر حول محور خلاقیت ها و ایجاد انگیزه برای همکاران در استان ها برای بروز خلاقیت های خود می چرخد.

کاظم زاده با اشاره به نقاط قوت آثار گفت: نقاط قوت کارها آنجا بود که همکاران خلاقیت های خود را بروز داده بودند و کارها قوت پیدا کرده بود و جاهایی هم که به مسائل پیرامونی استان و منطقه خودشان حساسیت نشان داده بودند برنامه خوب شده بود.

وی تصریح کرد: به خصوص در حوزه مستند قدم های خوبی برداشته شده و پیشرفت چشمگیر بود و اگر در آثار به فرهنگ بومی و پاره فرهنگ های محلی نیز تاکید شود به نظرم موفقیت ها بیشتر می شود.