جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

داور کمیسیون خبر بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها مطرح کرد - صفحه محتوایی خبر

 

 

داور کمیسیون خبر بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها مطرح کرد

آثار جشنواره تولیدات مراکز قابل رقابت با آثار بین المللی هستند

داور کمیسیون خبر بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها مطرح کرد

داور کمیسیون خبر بیست و یکمین دوره جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها آثار جشنواره را قابل رقابت با آثار بین المللی دانست و گفت: تولیدات مراکز نه تنها می توانند در سطح ملی قابل عرضه باشند که خیلی از آثار در حوزه خبر از بخش های خبری سراسری در حال پخش می باشند، بلکه  در جشنواره های بین المللی هم شرکت و بعضی از آنها حائز رتبه شده اند.

به گزارش ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها، اشرف کامیاب اظهار کرد: سطح کیفی آثار در حوزه خبر و در بخش های گزارشی خبرنگاران، سردبیری خبر تلویزیون، رادیو و تصویر برداری نسبت به جشنواره قبلی بهتر شده است.

وی که از اعضای هیئت انتخاب آثار نیز می باشد، افزود: قاعدتا وقتی این آثار به جشنواره ارسال و مورد داوری قرار می گیرند، یک فضای رقابتی سالم بین عوامل تولید و برنامه ساز ایجاد می شود که این فضای رقابتی خود می تواند بسیار سازنده و مفید باشد.

داور کمیسیون خبر این جشنواره با اشاره به اینکه این جشنواره می تواند باعث تحرک بخشی نیروهای برنامه ساز شود، بیان کرد: به هر حال این جشنواره، محلی برای نشان دادن و ظهور و بروز استعدادها و توانمندی های نیروهای خلاق ما در مراکز استانهاست.

وی آثار جشنواره را قابل رقابت با آثار بین المللی دانست و گفت: تولیدات مراکز نه تنها می توانند در سطح ملی قابل عرضه باشند که خیلی از آثار در حوزه خبر از بخش های خبری سراسری در حال پخش می باشند، بلکه  در جشنواره های بین المللی هم شرکت و بعضی از آنها حائز رتبه شده اند.

کامیاب عنوان کرد: ضمن اینکه وقتی این آثار را به لحاظ استانداردهای حرفه ای با تولیدات رسانه ها ی دنیا بررسی می کنیم، می بینیم که اینها به لحاظ ساختار و محتوا چیزی کمتر از تولیدات در عرصه بین المللی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: سوژه هایی هم که در مراکز استان ها انتخاب می شوند، قابلیت ها و ارزش هایی دارند که می توانند هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی مطرح باشند.