سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

داور کمیسیون شعر و موسیقی بیست و یکمین جشنواره مراکز استان‌هاعنوان کرد: - صفحه محتوایی خبر

 

 

داور کمیسیون شعر و موسیقی بیست و یکمین جشنواره مراکز استان‌هاعنوان کرد:

هم‌افزایی محتوایی و تکنیکی ارمغان جشنواره صداوسیما برای تولیدکنندگان

داور کمیسیون شعر و موسیقی بیست و یکمین جشنواره مراکز استان‌هاعنوان کرد:

داور کمیسیون شعر و موسیقی بیست و یکمین دوره جشنواره آثار صدا و سیمای مراکز استان‌ها گفت: جشنواره صدا و سیما از سویی بر جامعه اثر می‌گذارد یعنی اثر برون‌سازمانی دارد و از سویی هم بر تولیدکنندگان اثر می‌گذارد یعنی اثر درون سازمانی دارد، کارکرد درون سازمانی این جشنواره این است که انگیزه‌‌ای برای تولید کارهای بهتر برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد و در نهایت سبب هم‌افزایی محتوایی و تکنینی طراحان آثار نیز می‌شود.
محمود اکرامی‌فر داور کمیسیون شعر و موسیقی بیست و یکمین دوره جشنواره آثار صدا و سیمای مراکز استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری این جشنواره اظهار کرد: در اشعاری که به جشنواره رسیده است به مباحث بومی و منطقه‌ای به خوبی پرداخته شده است. در حقیقت اشعار در بردارنده گویش، آداب، رسوم،
وی اشعار رسیده به جشنواره را ترکیبی از زبان، گویش، باورها، آداب، رسوم و حتی جغرافیای هر منطقه دانست و گفت: بر اساس شاخصه‌های بومی موجود در هر شعر به راحتی می‌توان فهمید که هر شعر مربوط به کدام بخش و استان کشور است.
داور کمیسیون شعر و موسیقی بیست و یکمین دوره جشنواره آثار صدا و سیمای مراکز استان‌های عنوان کرد: اشعار جشنواره با اهداف جشنواره که توجه به شرایط بومی هر منطقه بوده است همخوانی خوبی دارند.
اکرامی‌فر بیان کرد: تولید آثار بومی سبب آشنایی بهتر با خرده فرهنگ‌های منطقه‌ای که بخشی از فرهنگ ملی است می‌شود و در واقع به هویت‌یابی کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.
وی ادامه داد: جشنواره صدا و سیما از سویی بر جامعه اثر می‌گذارد یعنی اثر برون‌سازمانی دارد و از سویی هم بر تولیدکنندگان اثر می‌گذارد یعنی اثر درون سازمانی دارد، کارکرد درون سازمانی این جشنواره این است که انگیزه‌‌ای برای تولید کارهای بهتر برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد و در نهایت سبب هم‌افزایی محتوایی و تکنینی طراحان آثار نیز می‌شود.