جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

دوربین خراسان رضوی غارهای استان را کشف می کند - صفحه محتوایی خبر

 

 

دوربین خراسان رضوی غارهای استان را کشف می کند

مستند غارنوردی درخراسان با هدف به نمایش کشیدن  غارنوردی در خراسان و فواید تحقیق در غارها در 3 قسمت 30 دقیقه ای  در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شده است .

این مستند گوشه ای از تلاش  گروه های  مختلف غارنورد   خراسانی  در جای جای استان  که به دنبال  کشف غارهای جدید  و تحقیق  در مورد چگونگی تشکیل و ساختار غارهای بزرگ و قدیمی  در استان از جمله غارهای کرکس ،اوله(آبله  )،بلور، آغل سوخته،  حاج  ابراهیم ،  مغان و... هستند، را نشان می دهد .

گفتگو با اساتید دانشگاه  در خصوص فرایند شکل گیری غارها  و غارنوردی ، تاریخچه غارنوردی  در خراسان ، فواید غارنوردی و غارشناسی ، غارنوردی تفریحی ، غارنوردی علمی  و.. از جمله بخشهای مختلف  این برنامه است که در مورد آن بحث و بررسی می شود .

کارگردانی ، تهیه کننده و تدوین این برنامه را  رضا نظام دوست و تصویر برداری آن  را محمد قندی و رضا نظام دوست  بر عهده دارند.

alt