جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دوره آموزشی مبانی طراحی برنامه های دفاع مقدس درخلیج فارس - صفحه محتوایی خبر

 

 

دوره آموزشی مبانی طراحی برنامه های دفاع مقدس درخلیج فارس

به گزارش روابط عمومی خلیج فارس، به همت واحد آموزش مرکز و به منظور افزایش توان علمی همکاران، دوره آموزشی مبانی طراحی برنامه های دفاع مقدس و شهید محور ویژه گروه شغلی برنامه ساز در صداوسیمای مرکز خلیج فارس برگزارشد.

این دوره با حضور برنامه سازان مرکزشامل همکاران تهیه کننده و کارگردان به مدت 6 ساعت برگزارشد و بهروز شکوری ازاساتید برجسته سازمان  شرکت کنندگان را با مباحث: بررسی مبانی وطراحی برنامه های تلویزیونی-بررسی مبانی کارگردانی برنامه های تلویزیونی-چیستی برنامه های تلویزیونی، جنگ و دفاع مقدس - آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی درباره جنگ و تکنیک هایی درخصوص جذاب شدن برنامه های دفاع مقدس آشنا کردند.