جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

دوره آموزشی مبانی طنز، شوخی و سرگرمی در مرکز خراسان جنوبی - صفحه محتوایی خبر

 

 

دوره آموزشی مبانی طنز، شوخی و سرگرمی در مرکز خراسان جنوبی

دوره آموزشی مبانی طنز، شوخی و سرگرمی در مرکز خراسان جنوبی

دوره آموزشی مبانی طنز، شوخی و سرگرمی در مرکز خراسان جنوبی

دوره آموزشی «مبانی طنز، شوخی و سرگرمی در برنامه های رادیویی و تلوزیونی » در مرکز خراسان جنوبی برگزار شد.

در این دوره  مطالبی در خصوص تعریف طنز و کلیات، سودمندی های طنز و چگونگی استفاده از آنها در برنامه سازی تلویزیونی، تئوری های طنز و چگونگی استفاده از آنها در برنامه سازی، روانشناسی خنده و مکانیزم خنده همراه با تجزیه و تحلیل برنامه های طنز تلویزیونی به همکاران رادیو و تلویزیون ارائه شد  .

این دوره آموزشی به مدت دو روز و با همکاری امور اداری مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی و اداره کل آموزش و با استقبال بسیار خوب همکاران برنامه ساز برگزار شد.

تدریس دوره آموزشی مبانی طنز، شوخی و سرگرمی را حمیدرضا حافظی استاد زیبایی شناسی دانشکده صدا و سیما برعهده داشت.