سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دوره آموزشی مستند سازی در مرکز اردبیل - صفحه محتوایی خبر

 

 

دوره آموزشی مستند سازی در مرکز اردبیل

دوره آموزشی مستند سازی در مرکز اردبیل

دوره آموزشی مستند سازی در خبر و برنامه های خبری در صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با هدف آگاهی بخشی به همکاران معاونت خبر صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار شد موضوعات مربوط به مستند سازی در خبر با حضور 20 نفر از خبرنگاران، دبیران و گزارشگران خبر بمدت 26  ساعت  با حضور آقای محمد رضا گلبهار مورد بررسی قرار گرفت که در پایان دوره نیز از نفرات شرکت کننده آزمون بعمل آمد.