جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

دو انتصاب درصدا و سیمای مرکزکرمان - صفحه محتوایی خبر

 

 

دو انتصاب درصدا و سیمای مرکزکرمان

طی احکامی جداگانه از سوی حجت الاسلام سیدجوادموسوی مدیرکل صداوسیمای مرکزکرمان آقایان محمدمهدی ملک قاسمی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی ونظارت و محسن بکتاش خانی به عنوان سرپرست مدیریت طرح وبرنامه ریزی مرکزکرمان منصوب شدند
حجت الاسلام موسوی درحکم آقای محمدمهدی ملک قاسمی به نکات ذیل تاکید کردند-نظارت برحسن اجرای استانداردها،شاخص هاودستورالعمل های سازمان ونظارت برتحقق منویات مقام معظم رهبری درقالب چهار محور دین ،اخلاق امیدوآگاهی درتولیدبرنامه ها-اهتمام به انجام ارزیابی های مستمربرنامه های تولیدی (قبل وحین پخش)بمنظورکیفی سازی وارتقاء سطح برنامه ها-رعایت اصول دقت،صحت وسرعت درتهیه وارائه گزارش های عملکردی ومحتوایی –ایجاد هماهنگی وتعامل لازم با معاونت های مرکزواستفاده از حداکثر ظرفیت های موجود برای انجام ماموریت های محوله.

 alt src=http://dpp.irib.ir/images/stories/1390/news/moavenat/entesab.jpg