جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دو انتصاب در اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

دو انتصاب در اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی استان ها

مدیر خدمات و فناوری اطلاعات معاونت امور استان های در احکام جداگانه ای مدیران بخش های سیستم های اطلاعات و بهره برداری از شبکه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، محمد امین شبیه خوانی در حکم مهندس شیوا امینی نژاد با تاکید بر نقش تحلیل اطلاعات در افزایش بهره وری از طریق سیستم های نرم افزاری، طراحی و پیاده سازی سیستم های تحلیلی اطلاعات، مدیریت تصمیم و مدیریت استراتژیک برای تسهیل در روند تصمیم گیری مدیران را از مهمترین وظایف بخش سیستم های اطلاعات مدیریت بیان کرده است.

شبیه خوانی همچنین در حکم انتخاب مهندس راهله صابری به عنوان مدیر بخش بهره برداری از شبکه با برشمردن وظایف این بخش بر توسعه مکمل های رسانه ای و رشد جایگاه معاونت امور استان های صدا و سیمای مراکز در فضای مجازی تاکید کرده است.

alt