سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

دو انتصاب در اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

دو انتصاب در اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها

دو انتصاب در اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها

 

علیزاده مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها در احکامی جداگانه ، احد قاسمی را به عنوان مدیر نظارت و علیرضا دارابی را به عنوان سرپرست مدیریت پژوهش اداره کل برنامه ریزی و نظارت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي معاونت امور استان ها در حکم احد قاسمی آمده است: نظر به اهمیت نظارت به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده ارتقاء کیفی برنامه ها انتظار می رود با تعامل همه بخش های سازمانی و معاونت امور استان ها در انجام ماموریت های محوله منجمله: نظارت محتوایی قبل ، حین و پس از پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مراکز، نظارت بر چگونگی اجرای سیاست های محتوایی و دستور العمل های برنامه ای ابلاغی ، انجام نظارت های موردی بر فرآیند تولید برنامه های  مراکز ، نظارت جدی بر فرآیند تولید برنامه های متمرکز معاونت امور استان ها، تدوین نظام نامه جامع برنامه های رادیویی و تلویزیونی مراکز و تدوین شاخص های نظارت موثر و کارآمد و حرفه ای حداکثر تلاش خود را مبذول دارید .

همچنین مدیرکل برنامه ریزی و نظارت  معاونت امور استان ها در حکم صادره برای علیرضا دارابی ضمن اشاره به صلاحیت های فردی و تجربه ایشان در حوزه پژوهش استان ها ؛ تدوین سیاست ها و برنامه بلند مدت پژوهشی صدا و سیمای مراکز ، تعریف ساز و کارو تدوین نظام نامه پژوهش های برنامه ای ، تدوین شاخص ها و مولفه های پیوست پژوهشی برنامه های مراکز ، برآورد نیازهای پژوهشی معاونت ، نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی و تعامل موثر با معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت و مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان را از انتظارات و ماموریت های محوله این مسولیت عنوان کرده است.