سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دکور برنامه انتخاباتی مرکز زنجان مهر قبولی گرفت - صفحه محتوایی خبر

 

 

دکور برنامه انتخاباتی مرکز زنجان مهر قبولی گرفت

رییس مرکز سیمای استان ها با ارسال لوحی مراتب تشکر خود و معاون امور استان ها را به مرتضی صفری مدیرکل صداوسیمای زنجان و همکاران ساعی این مرکز در خصوص طرح ویژه دکور انتخابات اعلام کرد.

در قسمتی از این متن چنین آمده است:

«طرح دکور ویژه برنامه انتخابات آن مرکز، به دلیل طراحی، اجرا، ترکیب بندی و استفاده از نمادهای بومی و محلی، از دکورهای برتر مراکز انتخاب گردیده است. بدین وسیله مراتب تشکر خود و معاون محترم امور استان ها را به جنابعالی و همکاران ساعی مرکز زنجان اعلام می نمایم . »

گفتنی است علی بهمن یار طراح دکور و رضا ستاری تهیه کننده این ویژه برنامه هستند. 

alt