سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار سفیر ایران در آذربایجان از مرکز آذربایجان غربی - صفحه محتوایی خبر

 

 

دیدار سفیر ایران در آذربایجان از مرکز آذربایجان غربی

سفير ايران در جمهوري آذربايجان در ديدار با شكرنيا مدير كل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي با اشاره به نقش بي بديل رسانه ها بويژه صدا و سيما در تقويت تعاملات فرهنگي گفت: برنامه هاي رسانه ملي در كانون توجه مخاطبان در جمهوري آذربايجان قرار دارد.

محسن پاك آئين افزود: با توجه به مشتركات فرهنگي، تاريخي، مذهبي و اجتماعي بين دو ملت مخاطبان زيادي در جمهوري آذربايجان بيننده برنامه هاي صدا و سيما هستند كه جا دارد با برنامه ريزي دقيق و افزايش پوشش بتوانيم از اين پتانسيل موجود به نحو احسن استفاده كنيم . وي همچنين در خصوص پخش برنامه هاي معارفي بويژه احكام تاكيد كرد و گفت: نسل جوان در جمهوري آذربايجان علاقه مندي بسياري به مباحث ديني از خود نشان مي دهند و بايد ازاين مزيت با استفاده از ظرفيت شبكه هاي استاني همجوار با جمهوري آذربايجان در راستاي پاسخ به شبهات ديني و تقويت باورها بهره برد.

پاك آئين در بخش ديگري از صحبت هاي خود به موضوع گردشگري و توريسم درماني نيز اشاره كرد و افزود: صدا و سيما مي تواند با معرفي مراكز گردشگري و درماني استان ها باعث جذب گردشگر و تقويت توريسم درماني در كشور گردد .

مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي نيز با تشريح عملكرد و وظايف رسانه ملي به بحث افزايش مخاطبان در جمهوري آذربايجان اشاره كرد و گفت:

alt

با توجه به اينكه برنامه هاي صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي بصورت 24 ساعته پخش مي شود، موضوعات دين و آگاهي در سرلوحه برنامه هاي رسانه استاني قرار داشته و ما مي توانيم جهت بهره مندي مخاطبان مباحث احكام و پاسخ به مسائل ديني را در برنامه ها افزايش دهيم. شكرنيا يادآور شد: رسانه ملي بخش مهمي از رسالت خود را معطوف به زير ساخت هاي فرهنگي، شعائر ديني و مذهبي مي داند و بر اين اساس تقويت و افزايش شبكه ها نيز در اين راستا انجام مي پذيرد .