جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

رادیویزد تصویری شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

رادیویزد تصویری شد

 

پخش آزمایشی شبکه رادیونما در یزد شروع شد وبه جمع رادیونما درکشور پیوست.
 به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزیزد رادیو یزد نیز ازطریق رادیو نما به سمع شنوندگان در یزد وسراسر کشورمی رسد که مردم استان یزد می توانند با تنظیم گیرنده های خود رادیونما را به صورت تصویری دریافت کنند.
شنوندگان رادیویزد می توانند درفضای مجازی ازمزیت تصویراستفاده کنند و صدا و تصویررادیویزد را با هم دریافت کنند.