سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

رضارحیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه - صفحه محتوایی خبر

 

 

رضارحیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

رضارحیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

 

جشنواره تولیدات صداو سیمای مراکز استان ها را باید فراگیرترین و ایرانی ترین جشنواره کشوربرشمرد، این جشنواره که به کوشش معاونت اموراستان ها برگزار می شود محلی برای تبادل  و بالابردن دانش فرهنگی وهنری و دست یافتن به آموزه های دیگران است و دریک کلام جشنواره تولیدات مراکزاستان ها زمانی برای دست دردست هم نهادن در حفظ وتجمیع ارزش های فرهنگی واجتماعی وحرکت به سوی رشد وشکوفایی بیشتر درزمینه هنراست .

این جشنواره درایجاد انگیزه برای برنامه سازان جوان درمراکز استان ها بسیار تاثیر گذار است وموجب رشد وانگیزه خواهد شد وهمچنین نقد و بررسی آثار درطول برگزار جشنواره نیز به تبادل تجربه وارتقاء تولیدات مراکز کمک شایانی خواهد نمود وفرصتی برای دیده شدن هنرمندان استانها و ایجاد رقابتی سالم میان مراکز است.

جشنواره مراکزیک فرصت مناسب است برای جوانان که ازتجربیات هنرمندان باسابقه استفاده کنند درحقیقت این جشنواره همچون کارگاه آموزشی درزمینه پژوهش های کاربردی  و مورد نیاز رسانه ملی عمل می کند.

درکل جشنواره مراکز اهداف گوناگونی دارد که ازآن جمله ایجاد رقابت تخصصی بین مراکز صداوسیما وانتقال تجارب موفق ، نمایش بهترین برنامه ها ودرنهایت برقراری نظام تشویقی وانگیزشی درفرایند تولید واداره مراکز استان هاست.